Conditie- en hersteltraining voor voetballers

Voetbal blessure fotoNederland telt 1,2 miljoen voetballers. Jaarlijks raken hiervan 850.000 geblesseerd waarvan er circa 290.000 medisch moeten worden behandeld.

Bij een blessure kan altijd het beste een arts of fysiotherapeut worden geraadpleegd. Pas na de diagnose, behandeling of goedkeuring kan verantwoord worden gestart met de revalidatie- of hersteltraining. Bij niet alle fysiopraktijken wordt sport specifieke revalidatietraining of conditietraining op het veld aangeboden. Ook beschikken niet alle voetbalverenigingen over een revalidatie- of hersteltrainer die de voetballer conditioneel kan begeleiden tijdens of na zijn blessure. Voetballers zijn zonder deskundige hulp vaak aan hun lot overgelaten. Zonder professionele begeleiding is de kans groot dat de aansluiting met de groepstraining of het spelen van wedstrijden te vroeg plaats vindt met als gevolg dat de speler weer geblesseerd kan raken. Met sportspecifieke revalidatie- of hersteltraining kan deze terugval worden beperkt.

De taken van de revalidatie- en hersteltrainer

  • Het verzorgen en opstellen van revalidatieprogramma’s  in overleg met de fysiotherapeut
  • Het zoveel mogelijk beperken van de conditionele achteruitgang tijdens blessures
  • Monitoren van de fysieke gesteldheid en getraindheid van de voetballer
  • Het leiden en begeleiden van individuele- en groepstrainingen
  • Het opstellen van trainings- en fitnessprogramma’s
  • Verzorgen van de warming-up en looptrainingen
  • Uitvoeren van fysieke testen

De revalidatie- en hersteltrainer is de schakel tussen de periode van- en na de blessure.  Hij is het verlengstuk van de fysiotherapeut en hoofdtrainer. Hij zorgt ervoor dat de speler weer fit wordt en conditioneel kan aansluiten met de groepstraining. De revalidatie- en hersteltrainer is door de vele blessures in het voetbal onmisbaar.

Pinterest